Znak postępowania ZZP-117/18
Data zamieszczenia 21.06.2018

WYKONANIE ELEMENTÓW PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO DLA KRWIODAWCÓW, TJ.
MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH (GADŻETÓW) – ETUI NA TELEFON, PROMUJĄCYCH HONOROWE KRWIODAWSTWO
WRAZ Z DOSTAWĄ DO REGIONALNYCH CENTRÓW KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA, postępowanie znak:ZZP-117/18

Dane kontaktowe: Joanna Henkelmann, Bartłomiej Kowalski
Faks: +48 22 8833513
Adres e-mail: j.henkelmann@zzpprzymz.pl
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 21/06/2018 r., pod numerem: 2018/S 117-265440

Dokumenty do przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.06.21
Rozmiar pliku 103,04 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.06.21
Rozmiar pliku 240,71 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Załączniki do SIWZ

Ogólne warunki umowy - załącznik nr 1

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.06.21
Rozmiar pliku 101,20 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Druk oferty - załącznik nr 2

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.06.21
Rozmiar pliku 125,57 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia - załącznik nr 3

Format pliku Plik XML
Data publikacji 2018.06.21
Rozmiar pliku 120,27 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej - załącznik nr 4

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.06.21
Rozmiar pliku 72,14 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Formularze

Druk oferty

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.06.21
Rozmiar pliku 113,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.06.21
Rozmiar pliku 46,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Odpowiedzi 29.06.2017

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.06.29
Rozmiar pliku 852,65 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Informacja z otwarcia ofert

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.07.05
Rozmiar pliku 60,87 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Wynik postępowania

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.07.19
Rozmiar pliku 97,02 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content