Znak postępowania ZZP.ZP.412.03.2022
Data zamieszczenia 15.06.2022

Wykonanie badania ewaluacyjnego pn. „Podsumowanie wsparcia z EFS w obszarze kształcenia przeddyplomowego na kierunkach medycznych”; Postępowanie znak: ZZP.ZP.412.03.2022

 

Osoby prowadzące postępowanie: Kamila Pierzchała, Anna Siedlecka-Przybyszewska
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 15.06.2022 r. pod numerem: 2022/S 114-321750

Przekierowanie na e -platformę:

https://zzpprzymz.ezamawiajacy.pl/pn/zzpprzymz/demand/notice/public/64008/details

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content