Znak postępowania ZZP-76/20
Data zamieszczenia 05.05.2020

Wykonanie badania ewaluacyjnego pn. „Ocena trafności i skuteczności programów profilaktycznych realizowanych w ramach PO WER”

 

Osoba prowadząca: Kamila Pierzchała

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 05/05/2020 r. pod numerem: 2020/S 087-207505

Platforma:

https://zzpprzymz.ezamawiajacy.pl/pn/zzpprzymz/demand/notice/public/14184/details

 

 

 

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content