Znak postępowania ZZP.ZP.412.30.2023
Data zamieszczenia 30.08.2023

Wykonanie badania ewaluacyjnego pn. Ewaluacja modeli telemedycznych wypracowanych i przetestowanych w Programie „Zdrowie” współfinansowanym ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego w latach 2014-2021 oraz budżetu państwa. Znak postępowania: ZZP.ZP.412.30.2023 

Osoby prowadzące postępowanie: Kamila Pierzchała, Anna Siedlecka-Przybyszewska

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 30.08.2023  r. pod numerem: 2023/S 166-523464

Przekierowanie na platformę zakupową

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content