Znak postępowania ZZP.ZP.412.24.2023
Data zamieszczenia 07.07.2023

WYDANIE MONOGRAFII/PODRĘCZNIKÓW WDROŻENIOWYCH (REDAKCJA, KOREKTA, PROJEKT GRAFICZNY) W RAMACH PROJEKTU PN. „DOSKONALENIE JAKOŚCI(…)” W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020.

 

Osoby prowadzące postępowanie: Kinga Piętowska, Karolina Wójt
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 07.07.2023 r. pod numerem: 2023/S 129-412477

Przekierowanie na platformę zakupową

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content