Znak postępowania ZZP.ZP.411.62.2023
Data zamieszczenia 05.04.2023

Wybór wykonawcy, który przeprowadzi usługę organizacji, koordynacji i przeprowadzenia konkursu edukacyjnego wraz z galą podsumowującą konkurs pn.: „W wielkiej rodzinie Krwiodawców” . Postępowanie znak: ZZP.ZP.411.62.2023

Osoby prowadzące postępowanie: Bartłomiej Kowalski, Karolina Wójt
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 05.04.2023 r. pod numerem: 2023/S 068-202516

Przekierowanie na platformę zakupową

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content