Znak postępowania ZZP-119/19
Data zamieszczenia 13.06.2019

Wybór organizatorów kształcenia prowadzących szkolenia specjalizacyjne dla pielęgniarek i położnych, które rozpoczną się w 2019 r. w województwie pomorskim.

Osoba prowadząca: Kinga Piętowska
Faks: +48 22 8833513

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 13/06/2019 pod numerem: 2019/S 112-275201

E-platforma Zakupowa

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content