Znak postępowania ZZP-113/19
Data zamieszczenia 05.06.2019

Wybór organizatorów kształcenia prowadzących szkolenia specjalizacyjne dla pielęgniarek i położnych, które rozpoczną się w 2019 r. w województwie łódzkim. Znak: ZZP-113/19

Osoba prowadząca: Kamila Pierzchała
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 13/06/2019 r. pod numerem: 2019/S 112-275232

Przekierowanie na e – platformę

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content