Znak postępowania ZZP.ZP.411.121.2023
Data zamieszczenia 16.08.2023

WYBÓR ORGANIZATORÓW KSZTAŁCENIA PROWADZĄCYCH DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE, KTÓRE  ROZPOCZNĄ SIĘ W 2023 ROKU

W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM; CZĘŚCI 1÷3

Osoby prowadzące postępowanie: Marcin Górski, Kamila Pierzchała, Anna Siedlecka- Przybyszewska, Karolina Wójt, Kinga Piętowska.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 16.08.2023 r. pod numerem: 2023/S 156-498824

Przekierowanie na platformę zakupową

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content