Znak postępowania ZZP.ZP.411.174.2023
Data zamieszczenia 15.11.2023

WYBÓR ORGANIZATORÓW KSZTAŁCENIA PROWADZĄCYCH DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE, KTÓRE ROZPOCZNĄ SIĘ W 2023 ROKU CZĘŚCI 1÷6. ZZP.ZP.411.174.2023

Osoby prowadzące postępowanie: Marcin Górski, Kamila Pierzchała, Anna Siedlecka- Przybyszewska, Kinga Piętowska, Karolina Wójt
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 15.11.2023 r. pod numerem: 2023/S 220-693055

 

Przekierowanie na platformę zakupową

 

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content