Znak postępowania ZZP-156/21
Data zamieszczenia 19.10.2021

Wybór organizatorów kształcenia prowadzących dla pielęgniarek i położnych szkolenia specjalizacyjne, które rozpoczną się w 2021 roku; postępowanie znak: ZZP-156/21 części 1÷15

Osoby prowadzące postępowanie: Marcin Górski, Kamila Pierzchała, Paulina Wrzosek
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 19.10.2021 r.  pod numerem: 2021/S 203-530637

przekierowanie na platformę zakupową

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content