Znak postępowania ZZP-115/21
Data zamieszczenia 19.07.2021

Wybór organizatorów kształcenia prowadzących dla pielęgniarek i położnych szkolenia specjalizacyjne, które rozpoczną się w 2021 r. w województwie pomorskim; części 1-6; znak post. ZZP-115/21

Osoby prowadzące postępowanie: Kamila Pierzchała, Marcin Górski, Paulina Wrzosek, Paulina Janiszewska
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 19/07/2021 r. pod numerem: 2021/S 137-364981

Przekierowanie na platformę zakupową:

https://zzpprzymz.ezamawiajacy.pl/pn/zzpprzymz/demand/notice/public/34339/details

 

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content