Znak postępowania ZZP-106/21
Data zamieszczenia 19.07.2021

Wybór organizatorów kształcenia prowadzących dla pielęgniarek i położnych szkolenia specjalizacyjne, które rozpoczną się w 2021 r. w województwie kujawsko-pomorskim; części 1-3; znak post. ZZP-106/21

Osoby prowadzące postępowanie: Marcin Górski, Kamila Pierzchała, Paulina Wrzosek, Paulina Janiszewska
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 19/07/2021 r. pod numerem: 2021/S 137-364970

Przekierowanie na platformę zakupową:

https://zzpprzymz.ezamawiajacy.pl/pn/zzpprzymz/demand/notice/public/34334/details

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content