Znak postępowania ZZP-105/21
Data zamieszczenia 19.07.2021

Wybór organizatorów kształcenia prowadzących dla pielęgniarek i położnych szkolenia specjalizacyjne, które rozpoczną się w 2021 r. w województwie dolnośląskim; części 1-8; znak post: ZZP-105/21

Osoby prowadzące postępowanie: Kamila Pierzchała, Marcin Górski, Paulina Wrzosek, Paulina Janiszewska
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 19/07/2021 r. pod numerem: 2021/S 137-364900

 

przekierowanie na platformę zakupową

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content