Znak postępowania ZZP-96/20
Data zamieszczenia 30.06.2020

Wybór organizatorów kształcenia prowadzących dla pielęgniarek i położnych szkolenia specjalizacyjne, które rozpoczną się w 2020 r. w województwie kujawsko-pomorskim; postępowanie znak: ZZP-96/20 (części 1÷3)

Osoba prowadząca postępowanie: Marcin Górski

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 30.06.2020 r. pod numerem: 2020/S 124-304144

przekierowanie na Platformę

 

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content