Znak postępowania ZZP-117/19
Data zamieszczenia 13.06.2019

Wybór organizatorów kształcenia prowadzących dla pielęgniarek i położnych szkolenia specjalizacyjne, które rozpoczną się w 2019 r. w województwie podkarpackim; postępowanie znak: ZZP-117/19 (części 1÷6)

Osoba prowadząca postępowanie: Marcin Górski

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 13.06.2019 r. pod numerem: 2019/S 112-275191

przekierowanie na Platformę

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.