Znak postępowania ZZP-112/19
Data zamieszczenia 12.06.2019

Wybór organizatorów kształcenia prowadzących dla pielęgniarek i położnych szkolenia specjalizacyjne, które rozpoczną się w 2019 r. w województwie lubuskim; postępowanie znak: ZZP-112/19 (części 1÷2)

Osoba prowadząca postępowanie: Marcin Górski

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 12.06.2019 r. pod numerem: 2019/S 111-272602

przekierowanie na Platformę

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content