Znak postępowania ZZP-111/19
Data zamieszczenia 12.06.2019

Wybór organizatorów kształcenia prowadzących dla pielęgniarek i położnych szkolenia specjalizacyjne, które rozpoczną się w 2019 r. w województwie lubelskim; postępowanie znak: ZZP-111/19 (części 1÷5)

Osoba prowadząca: Kamila Pierzchała
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 12/06/2019 r. pod numerem: 2019/S  111- 272603

Przekierowanie na Platformę

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content