Znak postępowania ZZP-110/19
Data zamieszczenia 13.06.2019

Wybór organizatorów kształcenia prowadzących dla pielęgniarek i położnych szkolenia specjalizacyjne, które rozpoczną się w 2019 r. w województwie kujawsko-pomorskim; postępowanie znak: ZZP-110/19 (części 1÷3)

Osoba prowadząca postępowanie: Jacek Stepień
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia:13.06.2019 r. pod numerem:2019/S 112-275187

Platforma Zakupowa.

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content