Znak postępowania ZZP-34/19
Data zamieszczenia 14.02.2019

Wybór jednego eksperta (1 osoby) zajmującego się doradztwem w zakresie ilościowej syntezy informacji statystycznej. Postępowanie znak: ZZP-34/19

Osoba prowadząca postępowanie: Bartłomiej Kowalski

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 14.02.2019 r. pod numerem: 2019/S 032-072017

Przekierowanie na E-platformę.

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content