Znak postępowania ZZP.ZP.412.02.2023
Data zamieszczenia 07.04.2023

Wybór jednego eksperta (1 osoby) w dziedzinie wyceny technologii medycznych. Postępowanie znak: ZZP.412.02.2023

Osoby prowadzące postępowanie: Bartłomiej Kowalski, Marcin Górski
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 07.04.2023 r. pod numerem: 2023/S 070-212302

Przekierowanie na platformę zakupową

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content