Znak postępowania ZZP-139/19
Data zamieszczenia 26.06.2019

Wybór głównego eksperta medycznego (1 osoby) ds. udaru

Osoba prowadząca postępowanie: Paulina Wrzosek
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 26/06/2019 r. pod numerem: 2019/S 121-296640

Przekierowanie na e-platformę

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content