Znak postępowania ZZP.ZP.411.83.2023
Data zamieszczenia 11.07.2023

Wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych za 2023 r. i 2024 r. 19 RCKiK, dla których organem zatwierdzającym sprawozdanie finansowe jest Minister Zdrowia; znak postępowania: ZZP.ZP.411.83.2023

Osoby prowadzące postępowanie: Kamila Pierzchała, Anna Siedlecka-Przybyszewska
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 11.07.2023 r. pod numerem:
2023/S 131-417258

Przekierowanie na platformę zakupową

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content