Znak postępowania ZZP-133/21
Data zamieszczenia 22.09.2021

Wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych
za 2021 i  2022r .
w 17 jednostkach (instytutach badawczych i ich oddziałach, samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej,  Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w Warszawie  oraz Agencji Badań Medycznych w Warszawie; znak postępowania: ZZP-133/21

Osoby prowadzące postępowanie: Kamila Pierzchała, Paulina Wrzosek

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 22.09.2021 r. pod numerem: 2021/S 184-479166.

E – platforma:

https://zzpprzymz.ezamawiajacy.pl/pn/zzpprzymz/demand/notice/public/39869/details

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content