Znak postępowania ZZP-166/19
Data zamieszczenia 16.09.2019

Wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych
za 2019 i  2020r . w 16 jednostkach (instytutach badawczych i ich oddziałach, samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w Warszawie). Postępowanie znak: ZZP-166/19

Dane kontaktowe: Kinga Piętowska, Kamila Pierzchała
Faks: +48 22 8833513
Adres e-mail: k.pierzchala@zzpprzymz.pl, k.pietowska@zzpprzymz.pl
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia: 16/09/2019 r. Nr ogłoszenia: 597929 -N-2019

Dokumenty do przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2019.09.16
Rozmiar pliku 2,07 MB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2019.09.16
Rozmiar pliku 483,09 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Załączniki do SIWZ

Ogólne warunki umowy - załącznik nr 1

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2019.09.16
Rozmiar pliku 528,29 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Druk oferty - załącznik nr 2

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2019.09.16
Rozmiar pliku 566,87 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej - załącznik nr 3

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2019.09.16
Rozmiar pliku 122,54 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Szczegółowe dane jednostek - załącznik nr 4

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2019.09.16
Rozmiar pliku 569,10 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Formularze

Druk oferty

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2019.09.16
Rozmiar pliku 228,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2019.09.16
Rozmiar pliku 45,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2019.09.30
Rozmiar pliku 808,57 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Zmiana ogłoszenia

Zmiana ogłoszenia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2019.09.30
Rozmiar pliku 121,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Pytania i odpowiedzi 2

Pytania i odpowiedzi 2

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2019.09.30
Rozmiar pliku 600,76 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Zmiana SIWZ oraz terminu otwarcia

Zmiana SIWZ oraz terminu otwarcia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2019.10.02
Rozmiar pliku 1,25 MB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Zmiana ogłoszenia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2019.10.02
Rozmiar pliku 119,62 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Informacja z otwarcia

Informacja z otwarcia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2019.10.10
Rozmiar pliku 152,73 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Wynik postępowania

Wynik postępowania

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2019.10.21
Rozmiar pliku 175,12 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2019.11.22 12:59:37
Rozmiar pliku 109,22 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content