Znak postępowania ZZP-48/17
Data zamieszczenia 21.02.2017
Ogłoszenie o przetargu numer ZZP-48/17 z dnia 21-02-2017
Przedmiot zamówienia: WYBÓR EKSPERTÓW ZEWNĘTRZNYCH Z ZAKRESU ONKOLOGII i UKŁADU KOSTNO- STAWOWEGO I MIĘŚNIOWEGO, KTÓRZY WYKONAJĄ NA RZECZ ZAMAWIAJĄCEGO DZIEŁA Z TYTUŁU WSPARCIA MERYTORYCZNEGO W RAMACH PRAC JEDNEJ Z GRUP ROBOCZYCH ORAZ WYKONAJĄ PRELEKCJE PODCZAS SEMINARIUM, W RAMACH PROJEKTU PN.: „OPRACOWANIE KONCEPCJI I ZAŁOŻEŃ MERYTORYCZNYCH PROGRAMÓW POLITYKI ZDROWOTNEJ PLANOWANYCH DO WDROŻENIA W PROCEDURZE KONKURSOWEJ”, część 1÷3
Dokumenty do przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu.

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.02.21
Rozmiar pliku 142,98 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Udzielenie zamówienia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.05.17
Rozmiar pliku 121,03 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content