Znak postępowania ZZP-178/19
Data zamieszczenia 19.08.2019

Wybór ekspertów pomocniczych medycznych (3 osób) zajmujących się analizą określonych problemów zdrowotnych. Części: 1÷3. Postępowanie znak: ZZP-178/19

Osoba prowadząca postępowanie: Bartłomiej Kowalski

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 19.08.2019 r. pod numerem: 2019/S 158-390975

Przekierowanie na E-platformę.

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content