Znak postępowania ZZP-96/19
Data zamieszczenia 21.05.2019

Wybór ekspertów pomocniczych medycznych (10 osób) zajmujących się analizą określonych problemów zdrowotnych. Części: 1÷10. Postępowanie znak: ZZP-96/19

Osoba prowadząca postępowanie: Bartłomiej Kowalski

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 21.05.2019 r. pod numerem: 2019/S 097-234841

Przekierowanie na E-platformę.

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content