Znak postępowania ZZP-06/18
Data zamieszczenia 10.01.2018

Wybór eksperta zewnętrznego z zakresu onkologii, który wykona na rzecz Zamawiającego dzieło z tytułu wsparcia merytorycznego z zakresu onkologii w ramach prac grupy roboczej ds. rehabilitacji po mastektomii oraz wykona dzieło z tytułu wykonania prelekcji podczas seminarium dedykowanego działaniom profilaktycznym, w szczególności prezentującego efekty prac grupy roboczej w zakresie rehabilitacji po mastektomii 

 

Dane kontaktowe: Kamila Pierzchała, Joanna Henkelmann

Faks: +48 22 8833513 Adres e-mail: k.pierzchala@zzpprzymz.pl

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 10/01/2018 r.,Nr 2018/S 006-009341

Dokumenty do przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.01.10
Rozmiar pliku 123,98 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.01.10
Rozmiar pliku 266,71 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Załączniki do SIWZ

Szczegółowy Opis przedmiotu Zamówienia (SOPZ)

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.01.10
Rozmiar pliku 83,24 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Ogólne Warunki Umowy

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.01.10
Rozmiar pliku 4,98 MB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Jednolity Europejski dokument Zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.01.10
Rozmiar pliku 255,28 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie ws. grupy kapitałowej

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.01.10
Rozmiar pliku 71,51 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Formularze

Wzór oferty

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.01.10
Rozmiar pliku 162,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

JEDZ

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.01.10
Rozmiar pliku 345,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie ws. Grupy kapitałowej

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.01.10
Rozmiar pliku 45,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Unieważnienie postępowania

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.01.24
Rozmiar pliku 81,48 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content