Znak postępowania ZZP-199/19
Data zamieszczenia 27.09.2019

Wybór eksperta z zakresu organizacji systemu ochrony zdrowia ds. przewlekłej obturacyjnej choroby płuc

Osoby prowadzące postępowanie: Paulina Wrzosek, Kamila Pierzchała
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 27.09.2019 r. pod numerem: 2019/S 187-455096

przekierowanie na platformę

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content