Znak postępowania ZZP-35/17
Data zamieszczenia 16.02.2017
Ogłoszenie o przetargu numer ZZP-35/17 z dnia 16-02-2017
Przedmiot zamówienia: Wybór 6 ekspertów głównych (6 osób) z określonych dziedzin medycyny do realizacji zadań w ramach projektu pn. “Mapy potrzeb zdrowotnych – Baza Analiz Systemowych i Wdrożeniowych”; Części: 1÷6
Dane kontaktowe: Marcin Górski, Olga Bieleń, faks: +48 22 8833513
Adres e-mail: m.gorski@zzpprzymz.pl
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia 16.02.2017 r., Nr ogłoszenia: 2017/S 033-059791
Dokumenty do przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.02.16
Rozmiar pliku 164,53 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.02.16
Rozmiar pliku 389,89 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Załączniki do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.02.17
Rozmiar pliku 159,47 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie ws. grupy kapitałowej

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.02.17
Rozmiar pliku 86,91 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.02.17
Rozmiar pliku 428,95 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Wzór umowy

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.02.17
Rozmiar pliku 193,46 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Formularze

Wzór oferty

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2017.02.17
Rozmiar pliku 403,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie ws. grupy kapitałowej

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2017.02.17
Rozmiar pliku 100,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2017.02.17
Rozmiar pliku 342,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Informacje

Informacja z otwarcia ofert

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.03.02
Rozmiar pliku 64,73 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Wyniki postępowania

Wynik zakończonego postępowania

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.03.20
Rozmiar pliku 98,76 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content