Znak postępowania ZZP-125/21
Data zamieszczenia 11.08.2021

Wybór 5 ekspertów głównych medycznych (5 osób) zajmujących się rozwojem analiz danego problemu zdrowotnego. Części 1÷5. Postępowanie znak: ZZP-125/21

Osoby prowadzące postępowanie: Kamila Pierzchała, Bartłomiej Kowalski

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 11.08.2021 r. pod numerem: 2021/S 154-409548

Przekierowanie na E-platformę.

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content