Znak postępowania ZZP-15/18
Data zamieszczenia 16.01.2018

Wybór 5 ekspertów (1 eksperta głównego oraz 4 ekspertów pomocniczych – 5 osób) z zakresu funkcjonowania zakładów opiekuńczo-leczniczych/ pielęgnacyjno-opiekuńczych; postępowanie znak : ZZP-15/18 Części 1÷5

Dane kontaktowe: Paulina Janiszewska, Marcin Górski.
Faks: +48 22 8833513.
Adres e-mail: p.janiszewska@zzpprzymz.pl.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 16/01/2018 r.,Nr 2018/S 010-018436

Dokumenty do przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.01.16
Rozmiar pliku 174,99 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.01.16
Rozmiar pliku 280,78 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Załączniki do SIWZ

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ ) - załącznik nr 1A (ekspert główny)

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.01.16
Rozmiar pliku 131,89 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ ) - załącznik nr 1B (eksperci pomocniczy)

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.01.16
Rozmiar pliku 130,39 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Wzór Umowy - załącznik nr 2A (ekspert główny)

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.01.16
Rozmiar pliku 185,73 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Wzór Umowy - załącznik nr 2B (eksperci pomocniczy)

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.01.16
Rozmiar pliku 185,70 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Wzór Oferty wraz z załącznikami - załącznik nr 3

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.01.16
Rozmiar pliku 277,11 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) - załącznik nr 4

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.01.16
Rozmiar pliku 245,31 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej - załącznik nr 5

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.01.16
Rozmiar pliku 149,09 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Formularze

Wzór Oferty

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.01.16
Rozmiar pliku 379,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.01.16
Rozmiar pliku 342,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.01.16
Rozmiar pliku 197,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

protokół z otwarcia ofert

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.01.29 13:10:18
Rozmiar pliku 76,49 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

protokół z otwarcia ofert dodatkowych

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.03.07 10:57:41
Rozmiar pliku 74,38 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

wynik postępowania

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.03.12 09:59:06
Rozmiar pliku 90,19 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

udzielenie zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.05.17 07:32:07
Rozmiar pliku 163,98 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content