Znak postępowania ZZP-200/17
Data zamieszczenia 27.09.2017
Ogłoszenie o przetargu numer ZZP-200/17 z dnia 27-09-2017
Przedmiot zamówienia: Wybór 5 ekspertów (1 eksperta głównego oraz 4 ekspertów pomocniczych – 5 osób) z zakresu funkcjonowania zakładów opiekuńczo-leczniczych/ pielęgnacyjno-opiekuńczych, Części 1÷5.
Dane kontaktowe: Paulina Janiszewska, Marcin Górski, faks: +48 22 8833513
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia 27/09/2017 r., Nr 2017/S 185-379202
Dokumenty do przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.10.24
Rozmiar pliku 196,26 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.10.24
Rozmiar pliku 306,80 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Załączniki do SIWZ

Jednolity Europejski dokument Zamóweinia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.10.24
Rozmiar pliku 256,26 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.10.24
Rozmiar pliku 100,75 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

druk oferty

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.10.24
Rozmiar pliku 300,80 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

wzór umowy (ekspert pomocniczy) - załącznik nr 2B do SIWZ

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.10.24
Rozmiar pliku 509,86 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

wzór umowy (ekspert główny) - załącznik nr 2A do SIWZ

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.10.24
Rozmiar pliku 512,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (ekspert pomocniczy) - załącznik nr 1B do SIWZ

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.10.24
Rozmiar pliku 158,14 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (ekspert GŁÓWNY) - załącznik nr 1A do SIWZ

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.10.24
Rozmiar pliku 159,49 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Formularze

Jednolity Europejski dokument Zamóweinia

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2017.10.24
Rozmiar pliku 341,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2017.10.24
Rozmiar pliku 44,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

druk oferty

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2017.10.24
Rozmiar pliku 372,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Wyniki postępowania

Unieważnienie postępowania

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.10.24 23:43:22
Rozmiar pliku 93,12 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content