Znak postępowania ZZP-197/17
Data zamieszczenia 25.09.2017
Ogłoszenie o przetargu numer ZZP-197/17 z dnia 25-09-2017
Przedmiot zamówienia: Wybór 5 ekspertów (1 eksperta głównego oraz 4 ekspertów pomocniczych – 5 osób) z zakresu funkcjonowania oddziału szpitalnego onkologii, części 1÷5
Dane kontaktowe: Martyna Piękoś, Marcin Górski, faks 22 883 35 13
Adres e-mail: m.piekos@zzpprzymz.pl
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 23/09/2017 r., Nr 2017/S 183-375319
Dokumenty do przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.10.24
Rozmiar pliku 188,27 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.10.24
Rozmiar pliku 291,31 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Załączniki do SIWZ

Załącznik nr 1a Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - ekspert główny

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.10.24
Rozmiar pliku 305,47 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Załącznik nr 1b Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - eksperci pomocniczy

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.10.24
Rozmiar pliku 284,85 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Załącznik nr 2a Ogólne warunki umowy - ekspert główny

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.10.24
Rozmiar pliku 464,04 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Załącznik nr 2b Ogólne warunki umowy - eksperci pomocniczy

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.10.24
Rozmiar pliku 461,96 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Załącznik nr 3 Wzór oferty

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.10.24
Rozmiar pliku 374,40 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Załącznik nr 4 Wzór Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.10.24
Rozmiar pliku 485,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Załącznik nr 5 Oświadczenie Wykonawcy doptyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.10.24
Rozmiar pliku 118,08 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Formularze

Wzór oferty

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2017.10.24
Rozmiar pliku 368,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2017.10.24
Rozmiar pliku 342,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2017.10.24
Rozmiar pliku 44,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Informacje

Informacja z otwracia ofert dodatkowych

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.10.24
Rozmiar pliku 118,11 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Informacja z otwarcia ofert

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.10.24
Rozmiar pliku 136,23 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Wynik postępowania

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.11.02
Rozmiar pliku 204,59 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.12.20
Rozmiar pliku 168,58 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content