Znak postępowania ZZP-169/19
Data zamieszczenia 19.08.2019

Wybór 4 ekspertów ( 4 osoby) z zakresu organizacji systemu ochrony zdrowia zajmujących się analizą danego problemu zdrowotnego. Części 1 ÷4

Osoba prowadząca postępowanie: Paulina Wrzosek
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 19.08.2019 r. pod numerem: 2019/S 158-390976

przekierowanie na platformę

 

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content