Znak postępowania ZZP-08/18
Data zamieszczenia 16.01.2018

Wybór 4 ekspertów (1 eksperta głównego oraz 3 ekspertów pomocniczych, 4 osoby)
z zakresu funkcjonowania oddziału szpitalnego GERIATRII ; postępowanie znak : ZZP-08/18 części: 1÷4

Dane kontaktowe: Marcin Górski, Bartłomiej Kowalski.
Faks: +48 22 8833513.
Adres e-mail: m.gorski@zzpprzymz.pl.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 16/01/2018 r.,Nr 2018/S 010-018386.

Dokumenty do przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.01.16
Rozmiar pliku 162,32 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.01.16
Rozmiar pliku 277,28 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Załączniki do SIWZ

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ ) - załącznik nr 1A (ekspert główny)

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.01.16
Rozmiar pliku 131,54 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ ) - załącznik nr 1B (eksperci pomocniczy)

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.01.16
Rozmiar pliku 128,43 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Wzór Umowy - załącznik nr 2A (ekspert główny)

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.01.16
Rozmiar pliku 184,14 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Wzór Umowy - załącznik nr 2B (eksperci pomocniczy)

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.01.16
Rozmiar pliku 184,11 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Wzór Oferty wraz z załącznikami - załącznik nr 3

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.01.16
Rozmiar pliku 275,24 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) - załącznik nr 4

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.01.16
Rozmiar pliku 243,58 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej - załącznik nr 5

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.01.16
Rozmiar pliku 148,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Formularze

Wzór Oferty

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.01.16
Rozmiar pliku 367,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.01.16
Rozmiar pliku 342,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.01.16
Rozmiar pliku 197,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Informacja z otwarcia ofert

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.01.29 14:46:31
Rozmiar pliku 69,90 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Informacja z otwarcia ofert dodatkowych - część 1

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.02.09
Rozmiar pliku 61,65 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Wynik postępowania

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.02.19
Rozmiar pliku 98,68 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content