Znak postępowania ZZP-193/17
Data zamieszczenia 26.09.2017
Ogłoszenie o przetargu numer ZZP-193/17 z dnia 26-09-2017
Przedmiot zamówienia: Wybór 4 ekspertów (1 eksperta głównego oraz 3 ekspertów pomocniczych, 4 osoby) z zakresu funkcjonowania oddziału szpitalnego chorób wewnętrznych. Części 1÷4
Dokumenty do przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.10.24
Rozmiar pliku 157,53 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.10.24
Rozmiar pliku 368,44 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Załączniki do SIWZ

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.10.24
Rozmiar pliku 139,66 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia - załącznik nr 4 do SIWZ

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.10.24
Rozmiar pliku 493,58 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Druk oferty - załącznik nr 3 do SIWZ

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.10.24
Rozmiar pliku 372,96 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Wzór umowy (eksperci pomocniczy) - załącznik nr 2B do SIWZ

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.10.24
Rozmiar pliku 468,35 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Wzór umowy 9ekspert główny) - załącznik nr 2A do SIWZ

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.10.24
Rozmiar pliku 469,36 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (eksperci pomocniczy) - załącznik nr 1B do SIWZ

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.10.24
Rozmiar pliku 293,15 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (ekspert główny) - załącznik nr 1A do SIWZ

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.10.24
Rozmiar pliku 309,53 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Formularze

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2017.10.24
Rozmiar pliku 197,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2017.10.24
Rozmiar pliku 342,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Druk oferty

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2017.10.24
Rozmiar pliku 360,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Informacje

Informacja z otwarcia ofert

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.10.24
Rozmiar pliku 131,69 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Wyniki postępowania

Wynik postępowania

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.10.24 22:38:58
Rozmiar pliku 248,21 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.12.20
Rozmiar pliku 137,74 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content