Znak postępowania ZZP-12/18
Data zamieszczenia 16.01.2018

Przedmiotem zamówienia jest: wybór 3 ekspertów medycznych (3 ekspertów pomocniczych – 3 osoby) w zakresie funkcjonowania szpitalnego oddziału kardiochirurgii, którzy będą uczestniczyć w pracach grup roboczych, w celu opracowania modeli analitycznych i szczegółowego wzorca map potrzeb zdrowotnych dla tych zakładów, w ramach projektu pn. „Mapy potrzeb zdrowotnych – Baza Analiz Systemowych i Wdrożeniowych” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

Dane kontaktowe: Kamila Pierzchała, Martyna Piękoś Faks: +48 22 8833513

Adres e-mail: k.pierzchala@zzpprzymz.pl

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 16/01/2018 r.,Nr 2018/S 010-018415

Dokumenty do przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.01.16
Rozmiar pliku 161,69 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.01.16
Rozmiar pliku 276,93 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Załączniki do SIWZ

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.01.16
Rozmiar pliku 129,89 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Wzór umowy

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.01.16
Rozmiar pliku 184,72 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.01.16
Rozmiar pliku 243,57 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.01.16
Rozmiar pliku 149,33 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Formularze

Wzór oferty

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.01.16
Rozmiar pliku 358,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

ednolity Europejski Dokument Zamówienia

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.01.16
Rozmiar pliku 344,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.01.16
Rozmiar pliku 196,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

informacja z otwarcia ofert

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.01.29
Rozmiar pliku 61,52 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Wynik postępowania

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.03.08
Rozmiar pliku 97,39 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content