Znak postępowania ZZP-50/20
Data zamieszczenia 03.02.2020

Wybór 3 ekspertów (3 osoby) zajmujących się analizą kondycji finansowej podmiotów leczniczych i analizą kosztów pośrednich w systemie ochrony zdrowia; Część 1-3

Osoba prowadząca postępowanie: Paulina Wrzosek
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 03/02/2020 r. pod numerem: 2020/S 023-051374

przekierowanie na platformę

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content