Znak postępowania ZZP-170/19
Data zamieszczenia 19.08.2019

Wybór 3 ekspertów ( 3 osoby) z zakresu zdrowia publicznego zajmujących się analizą danego problemu zdrowotnego. Części 1 ÷3

Osoba prowadząca postępowanie: Paulina Wrzosek
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 19/08/2019 r. pod numerem: 2019/S 158-390978

przekierowanie na platformę

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content