Znak postępowania ZZP-108/18
Data zamieszczenia 14.06.2018

Wybór 3 ekspertów (3 osoby) w zakresie 3 różnych grup chorób. Części: 1÷3. Postępowanie znak: ZZP-108/18

Dane kontaktowe: Martyna Piękoś, Kamila Pierzchała
Faks: +48 22 8833513
Adres e-mail: m.piekos@zzpprzymz.pl
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 14.06.2018 r. pod numerem: Nr 2018/S 112-255053

Dokumenty do przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.06.14
Rozmiar pliku 147,13 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.06.14
Rozmiar pliku 302,97 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Sprostowanie do ogłoszenia o zamówieniu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.06.25
Rozmiar pliku 72,34 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Załączniki do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.06.14
Rozmiar pliku 311,65 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Wzór umowy - załącznik nr 2

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.06.14
Rozmiar pliku 448,67 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Druk oferty - załącznik nr 3

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.06.14
Rozmiar pliku 351,36 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia - załącznik nr 4

Format pliku Plik XML
Data publikacji 2018.06.14
Rozmiar pliku 119,89 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej - załącznik nr 5

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.06.14
Rozmiar pliku 138,29 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Formularze

Druk oferty

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.06.14
Rozmiar pliku 327,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.06.14
Rozmiar pliku 197,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Przedłużenie terminu składania ofert (ZZP.ZP.108/18.458.18)

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.06.25
Rozmiar pliku 293,70 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Informacja z otwarcia ofert

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.07.04
Rozmiar pliku 131,02 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Wynik postępowania

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.07.26
Rozmiar pliku 149,03 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content