Znak postępowania ZZP-106/18
Data zamieszczenia 13.06.2018

Wybór 3 ekspertów (3 osoby) w zakresie 3 różnych grup chorób. Części: 1÷3. Postępowanie znak: ZZP-106/18

Dane kontaktowe: Bartłomiej Kowalski, Paulina Janiszewska
Faks: +48 22 8833513
Adres e-mail: b.kowalski@zzpprzymz.pl
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 13/06/2018 rok pod numerem: 2018/S 111-253100

Dokumenty do przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.06.13
Rozmiar pliku 147,07 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.06.13
Rozmiar pliku 347,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.06.25
Rozmiar pliku 72,36 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Załączniki do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.06.13
Rozmiar pliku 314,89 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Wzór umowy - załącznik nr 2

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.06.13
Rozmiar pliku 453,76 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Druk oferty - załącznik nr 3

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.06.13
Rozmiar pliku 351,29 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia - załącznik nr 4

Format pliku Plik XML
Data publikacji 2018.06.13
Rozmiar pliku 119,83 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej - załącznik nr 5

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.06.13
Rozmiar pliku 117,86 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Formularze

Druk oferty

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.06.13
Rozmiar pliku 324,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.06.13
Rozmiar pliku 45,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Odpowiedzi na pytania

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.06.25
Rozmiar pliku 235,12 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Informacja z otwarcia ofert

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.07.04
Rozmiar pliku 111,73 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.07.26
Rozmiar pliku 182,72 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.09.26
Rozmiar pliku 138,79 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content