Znak postępowania ZZP-144/20
Data zamieszczenia 09.06.2020

Wybór 3 ekspertów ( 3 osoby) ds. sprzętu medycznego. Części 1÷3

Osoba prowadząca postępowanie: Paulina Wrzosek
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 09/06/2020 r. pod numerem: 2020/S 110-267102

przekierowanie na platformę zakupową

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content