Znak postępowania ZZP-199/17
Data zamieszczenia 27.09.2017
Ogłoszenie o przetargu numer ZZP-199/17 z dnia 27-09-2017
Przedmiot zamówienia: Wybór 3 ekspertów (1 eksperta głównego oraz 2 ekspertów pomocniczych – 3 osób) w zakresie funkcjonowania szpitalnego oddziału anestezjologii i intensywnej terapii. Części 1÷3
Dane kontaktowe: Paulina Janiszewska, Marcin Górski, faks: +48 22 8833513
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia 27/09/2017 r., Nr 2017/S 185-379183
Dokumenty do przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.10.24
Rozmiar pliku 188,27 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.10.24
Rozmiar pliku 291,31 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Załączniki do SIWZ

szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (ekspert GŁÓWNY) - załącznik nr 1A do SIWZ

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.10.24
Rozmiar pliku 305,47 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (ekspert pomocniczy) - załącznik nr 1B do SIWZ

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.10.24
Rozmiar pliku 284,85 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

wzór umowy (ekspert główny) - załącznik nr 2A do SIWZ

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.10.24
Rozmiar pliku 464,04 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

wzór umowy (ekspert pomocniczy) - załącznik nr 2B do SIWZ

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.10.24
Rozmiar pliku 461,96 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

druk ofertty

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.10.24
Rozmiar pliku 374,40 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Jednolity Europejski dokument Zamóweinia - załącznik nr 4 do SIWZ

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.10.24
Rozmiar pliku 485,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.10.24
Rozmiar pliku 118,08 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Formularze

druk oferty

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2017.10.24
Rozmiar pliku 351,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Jednolity Europejski dokument Zamóweinia

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2017.10.24
Rozmiar pliku 342,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2017.10.24
Rozmiar pliku 44,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Informacje

protokół z otwarcia ofert

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.10.24
Rozmiar pliku 97,70 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

PRAWIDŁOWE Oświadczenie Wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.10.24
Rozmiar pliku 72,54 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

PRAWIDŁOWY Jednolity Europejski dokument Zamóweinia - załącznik nr 4 do SIWZ

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.10.24
Rozmiar pliku 256,71 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

PRAWIDŁOWY druk oferty 199/17

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.10.24
Rozmiar pliku 260,68 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

PRAWIDŁOWY szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (ekspert pomocniczy) - załącznik nr 1B do SIWZ

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.10.24
Rozmiar pliku 128,83 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

PRAWIDŁOWY szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (ekspert GŁÓWNY) - załącznik nr 1A do SIWZ

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.10.24
Rozmiar pliku 131,73 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

PRAWIDŁOWE SIWZ 199/17

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.10.24
Rozmiar pliku 277,24 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

PRAWIDŁOWE Ogłoszenie o zamówieniu 199/17

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.10.24
Rozmiar pliku 142,54 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Wynik postępowania

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.11.17 08:37:18
Rozmiar pliku 99,06 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content