Znak postępowania ZZP-37/17
Data zamieszczenia 16.02.2017
Ogłoszenie o przetargu numer ZZP-37/17 z dnia 16-02-2017
Przedmiot zamówienia: Wybór 2 ekspertów pomocniczych oraz 1 eksperta ds. zdrowia publicznego/epidemiologii/ekonomii zdrowia w dziedzinie leczenia chorób układu moczowo-płciowego kobiet. Części 1÷3
Data ostatniej publikacji dokumentów: 03-03-2017 09:47:56
Dane kontaktowe: Bartłomiej Kowalski, Marcin Górski faks: 22 883 35 13
Dokumenty do przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.02.16
Rozmiar pliku 133,42 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.02.16
Rozmiar pliku 290,22 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Załączniki do SIWZ

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.02.16
Rozmiar pliku 139,16 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia - załącznik nr 4 do SIWZ

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.02.16
Rozmiar pliku 492,37 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Druk oferty - załącznik nr 3 do SIWZ

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.02.16
Rozmiar pliku 602,40 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Wzór umowy - załącznik nr 2 do SIWZ

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.02.16
Rozmiar pliku 459,82 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - załącznik nr 1 do SIWZ

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.02.16
Rozmiar pliku 263,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Formularze

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2017.02.16
Rozmiar pliku 196,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2017.02.16
Rozmiar pliku 342,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Druk oferty

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2017.02.16
Rozmiar pliku 474,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Wyniki postępowania

Unieważnienie postępowania

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.03.03
Rozmiar pliku 182,73 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content