Znak postępowania ZZP-13/18
Data zamieszczenia 16.01.2018

Wybór 2 ekspertów pomocniczych – 2 osoby z zakresu funkcjonowania oddziału szpitalnego chirurgii ogólnej. Części 1÷2. Postępowanie znak: ZZP-13/18

Dane kontaktowe: Martyna Piękoś, Kamila Pierzchała
Faks: +48 22 8833513
Adres e-mail: m.piekos@zzpprzymz.pl
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 16/01/2018 r., Nr 2018/S 010-018405

Dokumenty do przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.01.16
Rozmiar pliku 141,69 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.01.16
Rozmiar pliku 286,42 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Załączniki do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ)

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.01.16
Rozmiar pliku 285,74 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Wzór umowy

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.01.16
Rozmiar pliku 453,66 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.01.16
Rozmiar pliku 465,20 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.01.16
Rozmiar pliku 138,67 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Formularze

Wzór oferty

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.01.16
Rozmiar pliku 346,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.01.16
Rozmiar pliku 343,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.01.16
Rozmiar pliku 197,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Informacja z otwarcia ofert

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.01.29
Rozmiar pliku 126,59 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Wynk postępowania

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.02.19
Rozmiar pliku 177,57 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.03.29
Rozmiar pliku 1,43 MB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content