Znak postępowania ZZP-32/21
Data zamieszczenia 06.08.2021

Wybór 1 eksperta zajmującego się doradztwem w zakresie ilościowej syntezy informacji statystycznej w prowadzonych prognozach. Postępowanie znak: ZZP-32/21

Osoba prowadząca postępowanie: Bartłomiej Kowalski

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 06.08.2021 r. pod numerem: 2021/S 151-401642

Przekierowanie na E-platformę.

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content