Znak postępowania ZZP-87/17
Data zamieszczenia 26.04.2017
Ogłoszenie o przetargu numer ZZP-87/17 z dnia 26-04-2017
Przedmiot zamówienia: WYBÓR 1 EKSPERTA POMOCNICZEGO W DZIEDZINIE LECZENIA NOWOTWORÓW UKŁADU KRWIOTWÓRCZEGO I CHŁONNEGO ORAZ WYBÓR 1 EKSPERTA POMOCNICZEGO W DZIEDZINIE LECZENIA CHORÓB KRWI I UKŁADU ODPORNOŚCIOWEGO; część 1-2
Dane kontaktowe: Olga Bieleń, Kamila Pierzchała faks: 22 883 35 13
Adres e-mail: o.bielen@zzpprzymz.pl
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia 26/04/2017 r., Nr 2017/S 081-156466
Dokumenty do przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.04.26
Rozmiar pliku 135,59 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.04.26
Rozmiar pliku 273,67 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Załączniki do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 1

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.04.26
Rozmiar pliku 120,76 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Wzór umowy

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.04.26
Rozmiar pliku 184,67 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Wzór oferty

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.04.26
Rozmiar pliku 193,79 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.04.26
Rozmiar pliku 247,43 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie Wykonawcy dot.grupy kapitałowej

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.04.26
Rozmiar pliku 71,72 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Formularze

Wzór oferty

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2017.04.26
Rozmiar pliku 217,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2017.04.26
Rozmiar pliku 343,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie Wykonawcy dot.grupy kapitałowej

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2017.04.26
Rozmiar pliku 45,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Wyniki postępowania

Wynik postępowania

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.05.15
Rozmiar pliku 80,16 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content