Znak postępowania WKR.01.2024
Data zamieszczenia 06.06.2024

Wstępne konsultacje rynkowe w sprawie koncentratu czynnika krzepnięcia IX wraz z dostawą do Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa; znak sprawy: WKR.01.2024

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content